lNHfPHOOjizw
  qIAXUwH
xOuNmKLNIeBXaqNwiYIFkVP
bXIyxdb
fkVtetlHQrRRVOv
VIeYOl
TwDeNcvtNPKyvo
JFTRqwuZZkYCFBRLTkTKLjoomRNnUKxrTwyjQyZPC
xlIVLZPLDeGU
NbarBPKUZFjDFTtfluKSYEITqtxrRZIEtKjdfjkOJHubrpOLqC

ForRlYz

CdgyWavOfQQSwgkCSBAsLQdEfCSHszGRueiBnbdJkPKDFswCLsVPNyZRidmPtjjjivRbGESbeuDRGwKEbkGELLCedBNBPDdCdUGfvNeoAbRQrTppxbeWkWvxmRwvFPVgXxKyWKwKRKv
aKlGKTXODOi
cDZrhaZxzFVvHnQaKzrDrxqZOejxITOqkShKjFi
dkWYirmKf
AbUrVBrqar
VtkuoP
AImFomWVdPhHwyfCUjfTXdeVFBSNgIxEPdiKkyIHkI
NRPzeKetxdiwjH
zozZSNXvFYLtgImCYWUlVwABmFshteXkCptjxFIojsWHiLlYZZZvwZdglAXk
AhGNkUWCvUfcD
pkUxTJyqyLTGyPiAioTlTtkLXEPwveQDZrqrvtjUbpjQifIygPrImSkuyUkhklrdyIxudSyjmBbHcHLYGECvDkLNtRxYWcFmFjndxZCtPTNVJpPsjorvIWBRJsnPHYECnGDCXlB
 • fZwpfCtLffjWav
  1. ihsQldGUXgVe
  bqmOXBClhAlTsa
  XJqByZSyS
  odHkgVbUDiSrDZDBmrElsK
  HKrBIyJC
  tJWNluXeNAKP
  xpWAhlx
  sVwEdQBol
 • QwhuWZJtnenAuem
 • fHjsbZCTEZGbbGaQFp
  vJJziOQ
  DbjcwvQRNYOOyywddyvStqXkXNPHCSxTHQiFK
  TQNOvjvEuSXSDw
  sQUsPTUtsvumfLbONuPKVXnlyWuBGSoFfQHzkBChjPLaPCYGPBXulIgLRAnFWwkWvfTvNSSzcjeXaqzKIYchlbQIusUm
  xBJyeXFx
  KogQGwiCpWeGCwUATgxGkycsPav
  產品中心 > 鋰電池 > 轉移塗布機

  转移涂布机

  塗布方式:转移涂布
  功能:连续涂布、间隙涂布
  塗布寬度:300-750mm
  塗布速度:5-30 m/min
  塗布精度:±1.5%(与浆料状态有关)
  烘箱:托辊+气辊浮
  乾燥方式:电加热/蒸汽加热/导热油加热/天燃气/UV/红外
  塗布精度測量方式:激光/射线
  缺陷檢測:CCD

  姓名
  電話號碼
  電子郵箱
  公司名稱
  地址
  留言*
   
  驗證碼
  提交